OLYMPIC WATCH OLYMPIC WATCHOLYMPIC WATCH
ČeskyEnglish
O nás
Dokumenty
Témata
Události
Zapojte se
Odkazy

Prohlášení

Výbor pro pořádání Letních olympijských her 2008
v demokratické a svobodné zemi

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl na svém zasedání v Moskvě o uspořádání letních olympijských her v roce 2008 v Pekingu. Toto rozhodnutí je závažným a riskantním krokem s možnými dalekosáhlými důsledky. V sázce není nic menšího než olympijská myšlenka míru, přátelství a solidarity.

Pokud by se měly olympijské hry konat v Pekingu nyní, považovali bychom to za výsměch olympijské myšlence. Čínský komunistický režim nadále pronásleduje a vězní své odpůrce a pošlapává lidská práva nejen jednotlivců, ale i celých etnických a náboženských skupin. Jen za poslední tři měsíce bylo v Číně často za nenásilné trestné činy popraveno přes 1700 osob bez řádného práva na obhajobu a spravedlivý proces. Čína potlačuje nejzákladnější svobody a lidská práva v Tibetu a vyhrožuje použitím síly vůči demokraticky zvolenému politickému zastoupení na Tajwanu. Čínské úřady znemožňují volný kontakt čínských občanů se světem, snaží se cenzurovat Internet a omezují svobodný přístup k informacím.

Uspořádání olympijských her je však současně i uznáním velkého pokroku, který Čína v posledních desítiletích udělala na cestě k modernizaci a vyspělé ekonomice. Představuje pro čínskou vládu výzvu a příležitost proměnit tuto velkou zemi v opravdu vyspělou demokratickou společnost. V tom spatřujeme i možný pozitivní dopad rozhodnutí MOV.

O tom, zda se naplní obavy anebo naopak naděje spojované s tímto krokem, rozhodne jen samotná Čína. Úkolem nás ostatních bude sledovat vývoj v následujících sedmi letech a upozorňovat na zbývající problémy v oblasti dodržování lidských práv a demokratických svobod. Za tímto účelem jsme se rozhodli iniciovat vznik Výboru pro LOH 2008 ve svobodné a demokratické zemi. Výbor by shromažďoval zprávy organizací sledujících lidská práva (Human Rights Watch, Amnesty International aj.) a snažil se o koordinaci aktivit vůči Mezinárodnímu olympijskému výboru a národním olympijským výborům v této oblasti. Pokud Čínská lidová republika do pěti let vykáže potřebný pokrok na poli lidských práv a občanských svobod, rádi se připojíme k oslavám her olympiády v Pekingu. Pokud se tak nestane, chtěli bychom vyzvat MOV, aby změnil své rozhodnutí a uspořádal hry jinde, a případně vyzvat i národní olympijské výbory, aby olympiádu v Pekingu bojkotovaly.

Praha, 19. července, 2001

Jan Ruml
místopředseda Senátu PČR
  Michael Žantovský
předseda Výboru pro zahraniční  věci,obranu a bezpečnost Senátu PČR


Karel Schwarzenberg
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet